fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

300-lecie Koronacji Obrazu Jasnogórskiego z Rodziną JSJD

26 sierpnia 2017 chór Jednego Serca Jednego Ducha wzi?? udzia? w widowisku zrealizowanym w ramach obchodów 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bo?ej Cz?stochowskiej.

Wydarzenie pod nazw? „Jasna Góra – polska Kana” odby?o si? w sobotni wieczór na b?oniach jasnogórskich i by?o zwie?czeniem ca?odniowych obchodów jubileuszu. Narracji historycznej towarzyszy?y przygotowane specjalnie na t? okazj? aran?acje pie?ni patriotycznych i ko?cielnych przez Marcina Pospieszalskiego. Bardzo wa?nym elementem wydarzenia by?y wplecione w relacje historyczne ?wiadectwa zawierzenia Matce Bo?ej swojego ?ycia przez ró?nych ludzi, w tym osoby znane, publiczne. Jako chór JSJD towarzyszyli?my na scenie takim artystom jak: Krzysztof Cugowski, Andrzej Lampert, Adam Strug, Angelika Górny, Marek Piekarczyk, Agnieszka Musia?, Agnieszka Cudzich. Narratorami byli Pawe? Królikowski, Dariusz Kowalski, Dominika Figurska i Micha? Kula.

Ca?e wydarzenie „Jasna Góra – Polska Kana” mo?na obejrze? na:

https://vod.tvp.pl/video/wydarzenia,jasna-gora-polska-kana,33716688