Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha

ul. Witolda 11A
35-302 Rzeszów
fundacja@jednegoserca.pl

Nr konta: 21 1240 1792 1111 0010 7686 8350 – PEKAO S.A.
IBAN: PL21124017921111001076868350
SWIFT: PKOPPLPW

Miejsce Koncertu

Park Sybiraków
35-205 Rzeszów

Organizatorzy:

ks. Andrzej Cypryś
e-mail: ancyprys@gmail.com
tel. kom. 601 080 004

ks. Mariusz Mik
e-mail: kimodnowa@gmail.com
tel. kom. 606 909 023

Chór, orkiestra:

Grażyna Winiarz
e-mail: chor@jednegoserca.pl

Obsługa mediów internetowych:

Małgorzata Łeska
e-mail: –

Katarzyna Kotlińska
e-mail: k.kotlinska90@gmail.com

Stanisław Futyma
e-mail: stanislaw@futyma.pl

Akredytacje dla mediów:

Katarzyna Kotlińska
e-mail: k.kotlinska90@gmail.com

Wydawca:

Pro JSJD Sp. z o. o.

ul. Witolda 11A
35-302 Rzeszów
kontakt@projsjd.pl