fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha w Rytwianach

Zaledwie dwa dni po koncercie Jednego Serca Jednego Ducha w Bo?e Cia?o udali?my si? do Rytwian, gdzie pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Gli?skiego oraz biskupa Krzysztofa Nitkiewicza odby?y si? wyj?tkowe uroczysto?ci zwi?zane z jubileuszem 400-lecia Pustelni Z?otego Lasu w Rytwianach.

O godz. 11.30. dzi?kczynn? Msz? ?wi?t? odprawi? kard. Gerard Müller – delegat papie?a Franciszka. Z kolei wieczorem, o godz. 19.00 w tym urokliwym otoczeniu odby? si? niezwyk?y koncert Jednego Serca Jednego Ducha.