fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Koncert „Rzeszów śpiewa patriotycznie”

To by? niew?tpliwie wyj?tkowy koncert na rzeszowskim rynku, bowiem po raz pierwszy Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha postanowi?a zorganizowa? wieczór patriotyczny na ?wie?ym powietrzu. Mimo ch?odu, w tym centralnym punkcie miasta zebra?a si? liczna publiczno?? by wspólnie z chórem i orkiestr? JSJD uczci? polskich bohaterów wspólnym ?piewem. Zabrzmia?y dobrze znane pie?ni patriotyczne, jak cho?by: „?eby Polska”, „Pie?? konfederatów barskich”, „Bia?y krzy?”, „My pierwsza brygada”. Na scenie go?cili?my Jana Budziaszka, Leopolda Twardowskiego i aktora Dariusza Kowalskiego, który upi?kszy? wydarzenie deklamacj? poezji patriotycznej.

Koncertowi towarzyszy?y pokazy musztry Zwi?zku Strzeleckiego Strzelec. M?odzi adepci zaprezentowali si? w historycznych mundurach polskiej armii z okresu I i II Wojny ?wiatowej.

Relacj? z koncertu prowadzi?a Telewizja Polska, a dzisiaj obejrze? j? mo?na pod linkiem: http://rzeszow.tvp.pl/35072011/patriotyczne-spiewanie