fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Promocja płyty Jednego Serca Jednego Ducha 2017

W niedzielne po?udnie, 15 pa?dziernika 2017 roku spotkali?my si? na mszy ?wi?tej w Sanktuarium Matki Bo?ej Rzeszowskiej przy ul. Soko?a, aby z?o?y? Bogu dzi?kczynienie za tegoroczny Koncert Jednego Serca Jednego Ducha.

Kolejna cz??? wydarzenia przenios?a si? do budynku Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie jak co roku odby?a si? premiera filmu DVD z najnowszego koncertu JSJD 2017.

Tradycyjnie owocem koncertu sta?a si? pi?kna p?yta wydana zarówno w formacie CD, jak i DVD. Dodatkowo do wersji DVD koncertu do??czono p?yt? z wyj?tkowym filmem, opowiadaj?cym o dziele JSJD „B??kit” w re?yserii Grzegorza Józiaka.

P?yty mo?na by?o naby? podczas premiery, a dzisiaj kupi? mo?na je m.in. w sklepie internetowym sklep-bonart.pl http://www.sklep-bonart.pl/pl/p/Jednego-Serca-Jednego-Ducha-2017-PAKIET-CD2DVD/307. Najnowsze p?yty, jak i te z lat ubieg?ych mo?na zakupi? równie? bezpo?rednio na naszych stoiskach, które towarzysz? wszystkim wydarzeniom JSJD.