fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Festyn Dobroczynny w Hołdzie Prześladowanym Chrześcijanom

W niedzielne popo?udnie 3 wrze?nia 2017 r. o godz. 14.00 w Rymanowie Zdroju w ramach II Festynu Dobroczynnego „W ho?dzie prze?ladowanym chrze?cijanom” odby? si? wyst?p Rodziny JSJD. Uroczysto?? ta by?a wspania?? okazj? do okazania solidarno?ci z tymi, którzy cierpi? z powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa. Dla tych, którzy oddali swe ?ycie, by?a wyrazem ho?du, a dla tych, którzy s? w potrzebie, duchowym i materialnym wsparciem.

Podczas Festynu mo?na by?o wesprze? potrzebuj?cych darowizn?, zakupuj?c pi?kne przedmioty na aukcji lub stoiskach, gdzie r?cznie wykonane przedmioty z Betlejem rozprowadzane by?y przez przedstawicieli Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie.