fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Droga Krzyżowa z Rodziną JSJD

9 marca 2018 r. (pi?tek) o godz. 20.00 odby?a si? Droga Krzy?owa prowadzona przez Jana Budziaszka i z udzia?em chóru Jednego Serca Jednego Ducha. Nabo?e?stwo mia?o miejsce w Ko?ciele pw. Matki Bo?ej Salety?skiej w Rzeszowie (ul. D?browskiego 71).

Relacj? z wieczoru pasyjnego mo?na obejrze? na nagraniu udost?pnionym na facebooku: https://www.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/videos/1874507432621003/