fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Kolędowanie z Rodziną JSJD

W styczniowy wieczór , 28 stycznia Hotel Zimowit jak co roku wype?ni? si? po brzegi go??mi, którzy przybyli aby wraz z Rodzin? Jednego Serca Jednego Ducha za?piewa? najpi?kniejsze polskie kol?dy i pastora?ki.

By?o to ju? trzecie kol?dowanie JSJD. To wyj?tkowy, rodzinny czas. Ka?dy z go?ci otrzyma? ma?y ?piewniczek, dzi?ki któremu móg? w??czy? si? aktywnie w ?piew. Niektórzy otrzymali tak?e tajemnicze karteczki, które jak si? pó?niej okaza?o, by?y swoistym „wezwaniem” do mikrofonu. I tak podczas kol?dy „Oj Malu?ki” na scenie wyst?pi?y zupe?nie nowe twarze, a kto wie – by? mo?e nowe muzyczne objawienia? Relacj? z wieczoru kol?d mo?na obejrze? na nagraniu udost?pnionym na facebooku: https://www.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/videos/1819106624827751/