fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

Promocja płyty Jednego Serca Jednego Ducha 2018

14 pa?dziernika 2018 r. odby?a si? promocja p?yty Jednego Serca Jednego Ducha 2018! To wspania?e wydarzenie tradycyjnie rozpocz??o si? w samo po?udnie Msz? ?wi?t? w Ko?ciele OO. Bernardynów w Rzeszowie (ul. Soko?a 8). Nast?pnie wspólnie z Janem Budziaszkiem odmówili?my cz??? Ró?a?ca, by pó?niej uda? si? na agap? do Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. Okrzei.

Tegoroczna promocja p?yty by?a niezwyk?a, a wszystko to za spraw? koncertu symfonicznego chóru i orkiestry JSJD, który poprzedzi? prezentacj? najnowszej p?yty.
Podczas wydarzenia mo?na by?o naby? nie tylko nowe p?yty z koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, ale równie? poprzednie nasze produkcje. W tym roku jako wydawca i dystrybutor p?yty JSJD zadebiutowa?a spó?ka Pro JSJD Sp. z o.o. Ju? wkrótce b?dzie mo?na zakupi? nasze produkcje na tworz?cym si? sklepie internetowym.

Transmisj? z wydarzenia mo?na obejrze? pod linkiem: https://www.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/videos/2169734909943802/