fbpx

AKTUALNOŚCI

Rekolekcje i warsztaty JSJD

Jak co roku w okresie Wielkiego Postu Rodzina JSJD przeżywa czas rekolekcji połączony z warsztatami muzycznymi, które odbywają się w Domu Rekolekcyjnym na Przybyszówce w Rzeszowie. Jest to niezwykle ważny czas duchowego przygotowania do Koncertu głównego, który ma odbyć się w święto Bożego Ciała.

W tym roku podczas warsztatów towarzyszyli nam Poldek Twardowski oraz Robert Cudzich z żoną. Opiekę duchową sprawowali ks. Andrzej Cypryś i ks. Mariusz Mik.