fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Rekolekcje na Ukrainie z grupą JSJD

W dniach 23-25 lutego 2018 r. z niewielk? JSJD-ow? grupk? wybrali?my si? na Ukrain?, gdzie uczestniczyli?my w rekolekcjach dla m?odzie?y w Chmielnickim (?????????? ??? ??????). Poznali?my tam wielu wspania?ych, m?odych chrze?cijan i do?wiadczyli?my ogromnej rado?ci, mi?o?ci i dobra. Dzi?kujemy Panu Bogu za ten czas duchowego wzrostu.

Czekamy na naszych przyjació? w Polsce na Koncercie w Bo?e Cia?o.