fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

..

Zagłosuj na JSJD w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim

Do 22 maja 2018 roku Rzeszowianie mog? walczy? o dofinansowanie wybranych projektów z Rzeszowskiego Bud?etu Obywatelskiego na rok 2019.

G?osowa? mog? tylko osoby zamieszka?e w Rzeszowie osobi?cie, poprzez wrzucenie formularza do skrzynki w punktach obs?ugi Urz?du Miasta Rzeszowa lub on-line za po?rednictwem strony internetowej: http://bo.erzeszow.pl

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha równie? znajduje si? w wykazie projektów, na które mo?na odda? swój g?os. Mo?na nas odnale?? w kategorii III, zadanie nr 69.

 

Zach?camy do g?osowania!