fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

30.08.2019

Głosuj na Koncert JSJD w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim 2020!

Kochani, zach?camy i bardzo gor?co prosimy o oddanie g?osu na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020 (kat. III, nr. 122) w g?osowaniu w ramach Rzeszowskiego Bud?etu Obywatelskiego na 2020 rok. Jak dobrze wiecie Koncert organizowany jest co roku w Bo?e Cia?o i jest bezp?atny. Koszty organizacji s? jednak olbrzymie i co roku staramy si? o wsparcie z ró?nych stron np. od firm, osób prywatnych, czy w?a?nie poprzez takie g?osowanie jak to. Czekamy zatem na Twój g?os! Zach?? znajomych i przyjació?! 🙂

Jak mo?na zag?osowa? w Rzeszowskim Bud?ecie Obywatelskim 2020? Przede wszystkim dost?pne s? 2 metody: elektronicznie lub papierowo.

Szczegó?y:
http://bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski/na-2020-r/35115,glosowanie-w-sprawie-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2020-r.html