fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

09.02.2019

Pielgrzymka na Jasną Górę i otwarcie skrzynki intencji

Jak co roku o tej porze, Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha przygotowuje si? do pielgrzymki na Jasn? Gór?, by u stóp Matki Bo?ej Cz?stochowskiej prosi? o potrzebne ?aski i powierzy? Jej opiece organizacj? Koncertu 2019.

Do Cz?stochowy wyruszymy ju? 9 lutego 2019 r.

Wasze intencje równie? pragniemy zawie?? naszej kochanej Mamie, dlatego otwieramy skrzynk? intencji JSJD. Intencje mo?na wysy?a? do nas drog? elektroniczn? poprzez e-mail chor@jednegoserca.pl lub te? za po?rednictwem naszych oficjalnych profili na facebooku i instagramie.

Sami powierzamy si? równie? Waszej modlitwie.

Szcz??? Bo?e!