fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

20.01.2019

Wieczór Kolęd z JSJD – zaproszenie

Ju? tradycyjnie w styczniu Rodzina Jednego Serca Jednego Ducha zaprasza na wspólne kol?dowanie, które tym razem odb?dzie si? w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Spotykamy si? ju? 20 stycznia o godz. 17.17, by razem przy d?wi?kach najpi?kniejszych polskich kol?d i pastora?ek uwielbi? Nowonarodzonego Boga.

B?d?cie z nami i we?cie ze sob? ka?dego kogo spotkacie po drodze, bo to b?dzie pi?kny wieczór!

Wst?p wolny.

Dla wszystkich tych, którzy przyby? nie b?d? mogli przeprowadzimy transmisj? internetow? na naszym profilu FB! 🙂 Dzi?ki uprzejmo?ci i ?yczliwo?ci Dyrekcji Zespo?u Szkó? Elektronicznych w Rzeszowie w tym roku transmisja b?dzie przeprowadzona na duuuuu?o lepszym poziomie ani?eli w roku ubieg?ym. Spodziewajcie si? uj?? z 3 kamer oraz dobrego d?wi?ku! 🙂 Transmisja pojawi si? na naszym facebookowym profilu: https://fb.com/jednego.serca.jednego.ducha