fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

13.05.2019

Za nami pierwsza próba chóru JSJD

Za nami pierwsza próba chóru przed Koncertem Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie, który odb?dzie si? 20 czerwca 2019 r.

Tegoroczny sk?ad chóru zebra? si? po raz pierwszy 13 maja 2019 r. w poniedzia?ek o godz. 18.00. Prac? poprzedzi?a Msza ?wi?ta. Pierwsz? prób? poprowadzili Gra?yna Winiarz – koordynator ds. przygotowania chóru i Marcin Pospieszalski – dyrektor artystyczny Koncertu. Pracy by?o w bród, ale zaanga?owanie chórzystów dodaje pewno?ci, ?e zbli?aj?cy si? Koncert JSJD b?dzie niezwyk?ym wydarzeniem na Bo?? chwa??.