fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

08.05.2019

Zakończyły się przesłuchania do chóru

Za nami intensywne trzy dni przes?ucha? do chóru Jednego Serca Jednego Ducha. W tym roku odby?y si? one w dniach: 26 kwietnia 2019 (pi?tek), 6 maja 2019 (poniedzia?ek) oraz 8 maja 2019 (?roda) od godz. 16.00 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym przy ul. Witolda 11a w Rzeszowie.

Dzi?kujemy serdecznie wszystkim, którzy zg?osili ch?? aktywnego uczestnictwa w tegorocznym Koncercie. To wielka rado?? widzie? jak wiele osób pragnie tworzy? z nami dzie?o Koncertu JSJD w Rzeszowie.

Wszystkich, którzy pomy?lnie przeszli przes?uchania czekaj? teraz wielogodzinne i nie?atwe próby. Te starania maj? prze?o?y? si? na jak najwy?sz? jako?? artystyczn?, aby tym samym przyczyni? si? do wspania?ej modlitwy wszystkich uczestników Koncertu na placu i nie tylko.