fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

02.06.2019

Zapraszamy na Koncert „Wsłuchiwać się w Papieża”

Do koncertu Jednego Serca Jednego Ducha zosta?o ju? ca?kiem niewiele, a tymczasem mamy prawdziwy zaszczyt zaprosi? Was na niezwyk?e wydarzenie, w którym b?dziemy uczestniczy?: Koncert „Ws?uchiwa? si? w papie?a”. To wspania?e widowisko odb?dzie si? 2 czerwca 2019 r. w Warszawie na pl. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego. Koncert ma by? uczczeniem 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski oraz 30. rocznicy pierwszych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Nie mo?ecie by? tego dnia w Warszawie? Nic straconego! Koncert b?dzie transmitowany w radio i TVP.

Wspó?czesne interpretacje utworów zwi?zanych z tym czasem wykonaj? znani arty?ci: Dawid Kwiatkowski, Kamil Bednarek, Stanis?awa Celi?ska, Ryszard Rynkowski, Krzysztof Cugowski, Natalia Kukulska, Halina Mlynkova, Barbara Kurdej-Szatan, Rafa? Szatan, Agnieszka Musia?, Agnieszka Cudzich, Bogusia Kudasik,Andrzej Lampert, O.L.A Gintrowska, Dariusz ?api?ski, Adam Baldych, GOLEC UORKIESTRA, Zakopower.

Solistom towarzyszy? b?dzie Warszawska Orkiestra Sentymentalna, zespó? Newlife’m, Warsaw Boys Choir, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, Polski Chór Kameralny, a tak?e reprezentacyjny sk?ad chóru Jednego Serca Jednego Ducha.

Prze?yjmy na nowo emocje, które towarzyszy?y milionom Polaków podczas pierwszej pielgrzymki Papie?a Polaka do ojczyzny!

Spotkajmy si? w Warszawie lub zasi?d?cie przed telewizorami i b?d?cie razem z nami!