fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

11.11.2020

„BoguChwała Niepodległej” – zdjęcia

Chwa?a Najwy?szemu Bogu!
Chwa?a Bohaterom!
Chwa?a Niepodleg?ej, wolnej Polsce!
 
W ?wi?to niepodleg?o?ci 11. listopada 2020 r. odby? si? niezwyk?y koncert patriotyczny Rodziny Jednego Serca Jednego Ducha.
 
„BoguChwa?a Niepodleg?ej” to wydarzenie, które by?o cz??ci? realizowanego przez Fundacj? Jednego Serca Jednego Ducha zadania pn. „Dla Niepodleg?ej – Talent, ?wiadectwo, Koncert”, dofinansowanego ze ?rodków Programu Wieloletniego NIEPODLEG?A na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodleg?a”.
 
 
Tym razem nasz coroczny koncert patriotyczny odby? si? w Ko?ciele pw. ?w. Stanis?awa w Boguchwale i przy ograniczonej liczbie uczestników.
Specyficzna sytuacja epidemiologiczna w kraju nie przeszkodzi?a nam jednak by by? razem i wspólnie prze?y? mnóstwo wzruszaj?cych momentów.
 
Koncert mo?na by?o obejrze? na ?ywo za po?rednictwem internetu. Dzi?ki temu najpi?kniejsze utwory patriotyczne wybrzmia?y w wielu tysi?cach polskich domów.
 
 
Partnerem koncertu by?a Gmina Miasto Boguchwa?a.