fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

11.11.2020

Dla Niepodległej – Talent, Świadectwo, Koncert

Projekt obejmuje: warsztaty muzyczne (marzec 2020), wystaw? na temat poszanowania praw i godno?ci cz?owieka w nauczaniu i dzia?alno?ci ?w. Jana Paw?a II, kard. Stefana Wyszy?skiego oraz wybranych bohaterów narodowych z regionu Podkarpacia (pa?dziernik-listopad-grudzie? 2020) oraz koncert „BoguChwa?a Niepodleg?ej” (11 listopada 2020).

„Projekt „Dla Niepodleg?ej – Talent, ?wiadectwo, Koncert” dofinansowano ze ?rodków Programu Wieloletniego NIEPODLEG?A na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodleg?a”.