fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

02.11.2020

Wystawa „Dla Niepodległej”

Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha zaprasza na wystaw? czasow? na temat poszanowania praw i godno?ci cz?owieka w nauczaniu i dzia?alno?ci ?w. Jana Paw?a II, Kard. Stefana Wyszy?skiego oraz wybranych Bohaterów narodowych z regionu Podkarpacia.

Celem wystawy jest upowszechnianie wzorów i postaw patriotycznych, upami?tnianie twórców polskiej wolno?ci: m.in. ?w. Jana Paw?a II i kard. Stefana Wyszy?skiego oraz bohaterów narodowych pochodz?cych z Regionu Podkarpacia a tak?e wzmocnienie poczucia wspólnoty wielopokoleniowej w oparciu o warto?ci wpisane w polsk? tradycj? pa?stwow? i
narodow?.

Wystaw? mo?na ogl?da? do 10. grudnia 2020 r., bezp?atnie w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie (ul. Witolda 11a), który jest Partnerem Fundacji Jednego Serca Jednego Ducha w organizacji wystawy.

Wystawa jest cz??ci? realizowanego przez Fundacj? Jednego Serca Jednego Ducha Zadania pn. „Dla Niepodleg?ej – Talent, ?wiadectwo, Koncert”. 

Autorem grafik jest Katarzyna Kotli?ska.

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowano ze ?rodków Programu Wieloletniego NIEPODLEG?A na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodleg?a”.