fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

AKTUALNOŚCI

18.03.2022

Odbyły się rekolekcje Rodziny JSJD

Jak co roku w czasie Wielkiego Postu podejmujemy rekolekcje po??czone z warsztatami muzycznymi. W czasie przygotowa? do Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha formacja duchowa jest niezwykle potrzebna.

Tegoroczne rekolekcje odby?y si? pod has?em „Pi?kno – II Imi? Boga”. Konferencje poprowadzili dla nas Hubert Kowalski oraz Jan Budziaszek. Dodatkow? opiek? duchow? sprawowali Ks. Andrzej Cyprys i Ks. Mariusz Mik.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji autorstwa Magdaleny Radomskiej.