fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

PARKINGI

W dniu Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha nale?y spodziewa? si? nat??onego ruchu drogowego w pobli?u Parku Sybiraków. Prosimy zapozna? si? z map? parkingów, a na miejscu kierowa? si? do uwag Policji i s?u?b porz?dkowych. Parkuj?c przestrzegajmy przepisów o ruchu drogowym i zwracajmy uwag?, aby nie niszczy? mienia prywatnego i spo?ecznego.

PARKINGI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH:
1) Parking przy Centrum Handlowym Nowy ?wiat przy ul. Krakowskiej.
2) Parking przed i na terenie WSIiZ i wokó? na wskazanych i oznaczonych miejscach przy  ul. H. Sucharskiego.
3) Parkingi wzd?u? ul. W. Broniewskiego i Ofiar Katynia po obu stronach na pasie zieleni.
4) Parking przy Szkole Podstawowej nr. 8, ul. Rudnickiego i wzd?u? szko?y.
5) Parking przed Centrum Handlowym Stara Szwalnia, ul. Okulickiego.
6) Zajezdnia PKS Rzeszów, al. Wyzwolenia.
7) Parking Firmy Unimet Sp z o. o., ul. Okulickiego.
8) Parking przy Kaufland, ul. Okulickiego.
9) Parking przy Lidl, ul. Krakowska.
10) Parking parafii MB Ró?a?cowej, al. Wyzwolenia.
11) Parking przy Parafii Podwy?szenia Krzy?a, ul. Krakowska 18.
12) Parking przy hipermarkecie Bi 1, ul. Witosa.