fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

WYDARZENIA

24.04.2020

II Przesłuchanie – chór

W zwi?zku z sytuacj? w kraju oraz wydanymi zaleceniami, przes?uchania zaplanowane na ten termin nie odb?d? si?.
Je?li pojawi? si? nowe informacje, wszystkie zg?oszone osoby zostan? o tym poinformowane.
Wszystkim ?yczymy B?ogos?awionych ?wi?t z Chrystusem Zmartwychwsta?ym!