fbpx
Wesprzyj Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
KONCERT JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA LIVE W PARKU SYBIRAKÓW W RZESZOWIE - 20 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 18:00

WYDARZENIA

18.03.2022

Rekolekcje 2022

Droga Rodzinko Jednego Serca Jednego Ducha!
Wzorem lat ubieg?ych pragniemy zaproponowa? Wam wspólne rekolekcje, które jak co roku stanowi? nieod??czn? i niezwykle wa?n? cz??? przygotowa? do Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha.

Rekolekcje odb?d? si? w dniach 18-20 marca 2022 r., w Domu Rekolekcyjnym „Tabor” w Rzeszowie (ul. Po?oni?ska 25). Poprowadzi je Hubert Kowalski.

Gdzie to? – http://tabor.rzeszow.pl/jak-trafic/
Zapisy prowadzone s? DO 10 MARCA przez formularz dost?pny pod linkiem: https://forms.gle/SGsr5eXdrmhGSFU79

Informacje organizacyjne:
Dost?pne zakwaterowanie (pokoje g?ównie 4-osobowe; w pokojach jest po?ciel)

Koszt:
pe?ny – 230 z?
bez noclegu – 150 z?

Podczas rekolekcji b?dzie zapewniona opieka do dzieci.
Koszt pobytu dzieci:
do 6 r.?. – 0 z?
7-13 r.?. – 100 z?

Rekolekcje rozpoczniemy w pi?tek o godz. 18.00, a zako?czymy w okolicy godziny 15.00 w niedziel?. Zakwaterowanie, wp?aty, sprawy organizacyjne w Domu Rekolekcyjnym od godz. 16.00.

Zaplanuj czas Wielkiego Postu i znajd? w nim miejsce na rekolekcje. Przygotuj si? razem z nami do ?wi?t Paschalnych i Koncertu JSJD 2022!

Nie chcemy, aby finanse by?y przeszkod? w mo?liwo?ci wzi?cia udzia?u w pielgrzymce, dlatego piszcie, b?dziemy dzia?a?, wspiera?, ?eby ka?dy ch?tny móg? wzi?? udzia?. Je?li natomiast kogo? sta?, by da? wi?cej, aby wesprze? drugiego, to tak?e w tej sprawie si? odzywajmy.