Jednego Serca Jednego Ducha, to najwi?kszy koncert uwielbieniowy w Europie. Jego si?? jest entuzjazm i wiara ?rodowiska, które chce gra? na Bo?? Chwa??. Co roku w uroczysto?? Bo?ego Cia?a w Rzeszowie gromadzi si? anonimowy t?um, który dzi?ki modlitwie staje si? Rodzin?. Tutaj zaciera si? dystans mi?dzy publiczno?ci? a scen?.